องค์ประกอบของศาสนา

1. สิ่งเคารพสูงสุด เช่น ศาสนาเทวนิยมคือพระเจ้า
2. ศาสดา เช่น ศาสนาพุทธคือพระพุทธเจ้า
3. คัมภีร์ เช่น ศาสนาอิสลามคืออัลกุระอ่าน
4. ผู้สืบทอด เช่น ศาสนายิวคือนักบวช และชาวยิว(ผู้นับถือศาสนายิว)ทุกคน
5. ศาสนสถาน เช่น ศาสนาซิกข์คือสุวรรณวิหาร
6. สัญลักษณ์ เช่น ศาสนาคริสต์ คือไม้กางเขน
7. พิธีกรรม เช่น ศาสนาฮินดูคือการอาบน้ำล้างบาปที่แม่น้ำคงคา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: